Sorumluluk Reddi

 

Bu Web Sitesi ve Turkmed Sağlık A.Ş. Garanti Vermemektedir

Bu web sitesindeki içeriğin tamamı size olduğu gibi ve kullanılabilir olduğu müddetçe sağlanmaktadır. Turkmed Sağlık A.Ş. açık veya kapalı, kanuna uygun veya başka şekilde her türlü garantiyi reddetmektedir. Turkmed Sağlık A.Ş. bu web sitesinin kullanımının kesilmeyeceği veya hatasız olacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya herhangi bir garanti vermemektedir. Bu web sitesinden elde edebileceğiniz herhangi bir içeriğin virüs veya potansiyel olarak yıkıcı başka herhangi bir bilgisayar kodunu içermemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdur.

Tarafların Sorumluluk Sınırları

Turkmed Sağlık A.Ş. veya Turkmed Sağlık A.Ş. ile ilişkili herhangi bir kişi veya şirketin bu web sitesini ya da bu web sitesindeki materyalleri kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorsunuz. Bu koruma teminat, sözleşme, haksız fiil, kusursuz sorumluluk ve diğer herhangi bir yasal teoriye dayanan iddiaları kapsamaktadır. Bu koruma, Turkmed Sağlık A.Ş.’yi ve bu web sitesinde adı geçen Turkmed Sağlık A.Ş. çalışanlarını, yöneticilerini, acentelerini ve tedarikçilerini kapsamaktadır. Bu koruma, sınırlama olmadan, doğrudan veya dolaylı, özel, arızi, bağlı ve örnek niteliğindeki dahil, tüm zararları ve cezalandırıcı tazminatları, yaralanma/hatalı ölüm, kar kayıplarından veya veri kaybından ya da işin kesintiye uğramasından kaynaklanan zararları kapsamaktadır.

Bu web siteleri ikamet ettiğiniz ülkede onaylanmamış Turkmed Sağlık A.Ş.’nin dağıtımını yaptığı ürünlerinin veya tedavilerinin kullanımlarıyla ilgili bilgiler içerebilir. Bu tür bilgileri kontrol etmiyor veya onaylamıyoruz.

Bu web sitesi aracılığıyla Turkmed Sağlık A.Ş.'in denetimi altında olmayan diğer web sitelerine, donanım ve yazılımlara bağlantı kurabilirsiniz. Bu sitelerin, donanım ve yazılımların niteliği, içeriği ve kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz. Bağlantıların varlığı, mutlaka bir öneri ima etmez veya onların verdiği hizmetleri ve görüşleri onaylamaz.

Bu web sitesine girmeniz burada bildirilen tüm açıklamaları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.